Bakan Varank Erzincan'da Sanayicilerle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Teknoloji Güçlü Sanayi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' için Erzincan’a geldi.  Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, ’’ Bugün de burada sizlere taleplerimizi arz ederek, sorunlarımıza çözüm bulmanız hususunda ısrarcı olacağız. Kredi ve Teminat Sorunları üyelerimizin başlıca sorunlarından biridir. Üretimin en önemli faktörlerinden biri sayılan finansman tedarikinin sanayici için kolaylaştırılması amacıyla bankalarla yapılacak olan görüşmeler sonucunda çok düşük oranlı krediler sunulmalıdır.  Bankaların KOBİ’lere verdikleri kredi şartları iyileştirmelidir. Teşvik uygulamalarının sadece yeni yatırımcılara değil eski yatırımcılara da uygulanması gerekmektedir. Kuruluşundan itibaren pek çok sıkıntıdan geçerek varlığını devam ettirmeye çalışan eski yatırımcının teşviklerden faydalanamaması üzücüdür. Sanayicinin üreteceği ürünün maliyetlerinin düşürülmesi için nakliye ve navlun maliyetinin diğer gider kalemlerindeki teşviklerle tolere edilmesi gerekmektedir. Üyemiz, hammaddenin uzak oluşundan dolayı çift taraflı navlun ödemekte olup, bunun birinin devlet tarafından teşvik edilmesi yatırımcıyı rahatlatacaktır. Üyelerimizin imalat sırasında Hammadde harici imalata ayırdığı maliyetlerde en büyük tutarı oluşturan işçi giderleri nedeniyle mevcut teşvikler haricinde özel teşvikler de sağlanmalıdır. Elektrik, su ve doğal gaz giderlerinde cazip indirimler yapılmalı,     %70-80’lere varan vergi indirimleri sağlanmalıdır. 2004 yılında çıkarılan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki kanununda yer alan enerji desteklerinin tekrar sanayiciye verilmesini talep etmekteyiz. Üyelerimiz için mesleki eğitim almış eleman bulunmasında yaşanan zorluklar ve nitelikli iş gücünün il dışına göçmesi bir başka sorunumuzdur. Bu eksikliğin de İş kur aracılığıyla sektör bazında yapılacak olan iş başı eğitim programlarının sayılarının ve süresinin artırılmasıyla giderileceğini düşünmekteyiz.

YERLİ OTOMOBİLİ’NİN BAZI PARÇALARININ ERZİNCAN’DA ÜRETİLSİN

İhracatımızın artırılması için, ithalatı fazla olan ürünlerin envanterinin çıkarılması,  ilimizin durumu ve üretim kapasitemizin de tespit edilmesiyle birlikte ilimizde hangi firmanın hangi üretimi yapabileceği ortaya konulmalı ve bu envanter sayesinde ithalatı fazla olan ürünlerin ilimizde ve bölgemizde üretilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bizleri çok heyecanlandıran ve 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürmek üzere adım attığımız Türkiye’nin Otomobili’nin bazı parçalarının ilimizde de üretilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Keza, Organize Sanayi Bölgemiz, alt yapısı tamamlanmış ve yatırımcının her türlü ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte bir bölgedir.

Tüccar ve sanayicilerin yönetim, üretim, finans, pazarlama, insan kaynakları, Ar-Ge, ihracat gibi alanlardaki eğilimlerinin ve gelecek beklentilerinin ortaya konularak kısa, orta ve uzun vadeli planlarının belirlenmesi ve bu planların bölgeye özgü olarak hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Teşvikler her bir bölge için ayrı ayrı düzenlenmelidir.

İlimizin eski İpek Yolu güzergahında kavşak noktada bulunması sebebiyle lojistik merkezinin ilimizde kurulması, ticaretin kolaylaştırılması açısından çok önemlidir.

Üyelerimizin ve yatırım yapan firmaların finansal destek almak için yararlanmak istedikleri hibe projelerinde veya kuruluş aşamasındaki doğal gaz, elektrik ve benzeri aboneliklerindeki prosedürlerden etkilenmemeleri için bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması bir diğer talebimizdir.

Sanayide hammadde olarak kullanılabilecek madenlerin varlığı ilimiz için büyük avantajdır. Örneğin, krom madeni yatağının büyük bölümünün ilimiz sınırlarında olması, ilimizde ferro krom tesisi kurulması açısından önemlidir. İlimizin avantajlı özelliklerinin değerlendirilerek buna göre çalışmalar yapılmasının hem istihdam için hem de bölgesel kalkınma için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. 

KOSGEB’nin son zamanlarda çıkmış olduğu hibe programı çağrılarında yüksek teknolojik ürünler de büyük oranda desteklenmektedir. Yalnız ilimizde yüksek teknoloji ürünlerini kapsayan bir işletme mevcut değildir. Örneğin geçtiğimiz sene KOSGEB, Dijitalleşme konulu çağrıya çıkmıştır ve herhangi bir başvuru alınamamıştır. Dolayısıyla ilimizdeki mevcut sanayicinin üretim yaptığı sektörlere daha çok destek verilmesini talep ediyoruz dedi.

Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman’da birer konuşma yaparak Erzincan ilinde yaşanan sıkıntıları aktardılar. Daha sonra kürsüye gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ’’Farklı renkleri, kültürleri bünyesinde barındıran şehrimiz, asırlardır sevginin, hoş görünün ve kardeşliğin sembolü olmuştur. Bizler de bu kardeşlik ikliminin muhafazası için hassasiyetle çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza kerim devletimizin tüm imkânlarını eşit ölçüde sunmak için azami gayret gösteriyoruz. 

Tüm çalışmalarımızın, planlarımızın temel amacı insanımızın, çağın ruhuna uygun, modern, huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşamasını sağlamaktır. Bizler, bu anlamda şehrimizin kimliğini kaybetmeden gelişmesi için kadim medeniyetimizin çizgisinden sapmadan dünyayla bütünleşmeye gayret ediyoruz.

Bizler, geçmişten edindiğimiz tecrübeyle tüm imkânlarımızı insanımız için seferber etmeye devam edeceğiz. Geçmişimiz hepimiz için değerlidir ancak onunla övünürken yarınımızı daha iyi yerlere taşımak için yenilikler düşünüyor, planlar yapıyor ve samimi adımlar atıyoruz dedi.  Son olarak kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ’’Türkiye'yi teknoloji geliştirme ve katma değerli üretimde dünyanın sayılı güçlerinden biri yapmanın peşinde olduklarını, bu amaçla 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladıklarını ifade etti.

Kendilerine iddialı, bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduklarını dile getiren Varank, bu hedeflere ulaştıracak temel alanları yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı olarak belirlediklerini söyledi.

TÜRKİYE GÜÇLENİP BÜYÜYECEK

İş insanları yatırım yaptıkça ve istihdam oluşturdukça Türkiye'nin güçlenip büyüyeceğini söyleyen Varank, "Kaynaklarınızı yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam vakti. Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye güven artıyor, iç talep canlanıyor, ihracatta rekorlar kırıyoruz. Geçen senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Dolayısıyla bu koşullar altında yatırım yapan kazanır, büyüyen ekonomiden hak ettiği payı alır." diye konuştu.

Varank, bakanlık olarak sanayicilerin üretime daha sıkı sarılması için yenilikçi politikalar geliştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Teknoloji odaklı sanayi hamlesi bunlardan biri. Biz buna 'hamle' dedik, çünkü bu programla birlikte yerlileşme alanında benzersiz bir işe giriştik. Türkiye stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisi üretebilsin, dışa bağımlılığını minimuma indirsin ve bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etsin istiyoruz. TBu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptık, kabiliyetlerimizi ölçtük, sıçrama yapabileceğimiz ürünleri belirledik. Bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz. İlk çağrıya makine sektöründe çıktık ve yoğun taleple karşılaştık."

PARLAK FİKİRLERİ 200 BİN LİRAYA KADAR HİBEYLE DESTEKLİYORUZ

Makine sektörü ile ilgili çıkılan çağrı sonrası 153 proje başvurusu olduğunu aktaran Varank, "Sadece tek bir sektörde açılan çağrıya 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu aldık. Şimdi bu başvuruların programda yer alan temel kriterleri sağlayıp sağlamadığını değerlendiriyoruz. Temel kriterleri sağlayan firmalar detaylı fizibilite hazırlayacak ve nihai destek başvurularını yapacak. Bunun için de son tarihi 19 Ocak olarak belirledik." diye konuştu.

Diğer vizyoner politikalarının, kurulan iki yeni fon sayesinde sunulan sermaye desteği olduğunu dile getiren Varank, "Bu bir sermaye desteği, yani yatırımınıza bu fonlar ortak oluyor. Sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtarıyor. KOBİ'ler, yenilikçi işletmeler ve iş kurmak isteyenler bu fonlara mutlaka başvurmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, KOBİ'ler için bankalarla düşük faizli kredi anlaşmaları yaptıklarını, bu kapsamda KOSGEB'in işletme kredilerine 18 aya, yatırım kredilerine de 36 aya kadar finansman desteği sağlayacağını ifade ederek, kredi faizlerindeki düşüş eğilimini dikkate alan KOSGEB'in bankalarla yaptığı protokolleri yenilediğini kaydetti.

Finansman maliyetlerinin tamamını KOSGEB'in karşıladığının altını çizen Varank, işletmelerin bu program kapsamında herhangi bir faiz veya kar payı ödemeden bankalardan kredi kullanabileceklerini vurguladı.

Destek programının sürekli başvuruya açık olduğunu belirten Varank, şunları söyledi:

"Sermaye ve finansman desteği sunmanın yanında teknoloji odaklı parlak fikirleri 200 bin liraya kadar hibeyle destekliyoruz. TÜBİTAK tarafından uygulanan Bireysel Genç Girişimcilik Programı, 2020 başvurularını almaya başladı. Bu kapsamda genç girişimcilerimiz, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini küresel rekabet gücüne sahip teşebbüslere dönüştürebiliyor. Başvuruları 28 Şubat'a kadar yapabilirsiniz."

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı bir süre daha devam etti. Toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ile iş adamları ve sanayiciler katıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Erzincan Haber